home

Welkom op de website van Ory Compliance B.V..

Ory Compliance begeleidt financiële ondernemingen om op een zo efficiënt mogelijke wijze te voldoen aan wet- en regelgeving. Aan de hand van specifieke bedrijfsvragen bekijkt Ory Compliance hoe invulling moet worden gegeven aan de veelal open normen binnen de huidige wetgeving en bedrijfsvoering. Vanuit de, vaak complexe, theorie maakt Ory Compliance vervolgens een heldere vertaling naar de praktijk. Hierin kan zij zorgdragen voor implementatie in de praktijk.

Ory Compliance wordt geleid door Ramon Ory. Ramon heeft zich na zijn studies Bedrijfskundige Economie en Nederlands Recht gespecialiseerd als Certified Compliance Officer. Hij is geregistreerd als DSI Compliance Professional.

Hij heeft opdrachten gedaan bij nagenoeg alle grote financiële ondernemingen, zoals banken, verzekeraars en pensioenuitvoerders. Deze opdrachten zijn in een breed scala van compliance vak. Diverse malen is hij interim compliance officer geweest. Daarnaast is hij meerdere malen projectleider geweest voor de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving als Wfd, MiFID en Wft. Hij maakt gebruik van zijn prettige persoonlijkheid en goede communicatieve vaardigheden om de boodschap in alle lagen van de organisatie over te brengen. In zijn werk combineert hij zijn wetskennis als jurist met zijn pragmatische insteek als econoom, waardoor naast een
theoretische goede verankering ook een werkbare vorm wordt gekozen.

Segolia Design Haarlem